Na úvod

privacy policy conceptPoužívanie webových stránok https://kasinoplace.com/ (ďalej už iba “naše stránky”) spadá pod zásady ochrany osobných údajov vlastníkov uvedených webových stránok, ich dcérskych spoločností, divízií a prípadných pridružených subjektov.

V nasledujúcom texte sa dozviete, aké dáta zhromažďujeme a akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými dátami.

Používaním našich webových stránok súhlasíte s týmito podmienkami zásad ochrany osobných údajov. Pri akomkoľvek nesúhlase alebo rozpore s nasledujúcimi podmienkami používania našich stránok vás prosíme, aby ste nevyužívali ich služby.

Ochrana súkromia a bezpečnostné opatrenia

Synchronizácia našich obchodných záujmov a vašich záujmov týkajúcich sa ochrany súkromia je našim primárnym cieľom.

Dôležitosť ochrany osobných údajov našich užívateľov je pre nás skutočne významná. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, používame výhradne na vylepšenie používateľskej spokojnosti s našimi stránkami a na informovanie užívateľov o nových príležitostiach a poskytovaných službách.

Typy dát, ktoré zhromažďujeme

Používaním našich stránok nám dávate právo zhromažďovať vaše osobné údaje. Aké typy údajov?

Osobne udaje
Automaticky zhromazdovane informacie
Neosobne technicke informacie

Legislatíva definujúca nakladanie s osobnými údajmi

Nakladanie s osobnými údajmi sa v Európskej únii riadi zákonom EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Podľa tohto zákona je povolené zhromažďovať osobné údaje iba za prítomnosti konkrétneho právneho dôvodu.

Spracovávanie vašich osobných údajov je možné výlučne za prítomnosti oprávneného záujmu. Je to možné iba v prípade, že vaše záujmy na ochranu osobných údajov a ich zabezpečenie je dominantné, tým pádom prevažujúce.

Spracovanie osobných údajov

Ucel spracovania
Doba spracovania
Prenos osobnych udajov
osobne udaje Citlive
Zdielanie osobnych udajov

Reklamy

a.d conceptNaše stránky môžu obsahovať reklamy na určité produkty.

Majitelia uvedených reklám majú právomoc zbierať a ukladať údaje o navštevovaných stránkach alebo o produktoch záujmu cez funkcie súborov cookies.

Osobné a citlivé údaje nespadajú pod ich právomoc.

Naše stránky v sebe obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Použitím týchto odkazov je možné umožniť prevádzkovateľom stránok, na ktoré sa odkazuje, zhromažďovať alebo zdieľať vaše údaje.

Bohužiaľ nie je v našich silách kontrolovať spoľahlivosť, zásady ochrany spracovania údajov, prípadne obsah odkazovaných stránok a tým pádom za spomenuté stránky nenesieme zodpovednosť.

Marketing

rocket marketing conceptZo súborov cookies získavame dáta, ktoré používame na ponúknutie a propagovanie nových zaujímavých ponúk, akcií a služieb pomocou emailu alebo textových správ.

V prípade, že si neželáte, aby vám boli tieto propagačné materiály zasielané, môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme prestali so spracovaním vašich údajov s cieľom priameho marketingu.

Google Analytics

Uvedená služba je využívaná na našich stránkach, pretože nám dáva možnosť analyzovať spôsob využívania našich stránok. Vďaka tomu môžeme stránky neustále optimalizovať a vylepšovať.

Cookies

browser cookies conceptJedná sa o textové súbory minimálnej veľkosti, ktoré si skladuje váš vašom webový prehliadač. Je to nástroj vhodný na identifikovanie používateľov.

Cookies nám dávajú možnosť spracovávať informácie o vašich vzorcoch správania, o obľúbených a neobľúbených veciach na našich stránkach a informácie o spôsobe a čase používania.

Pre zabezpečenie čo najlepšieho zážitku na stránkach využívame tieto cookies súbory:

Subory cookie relacie
Trvale subory cookie
Vykonnostne a cielove subory cookie nastavene dodavatelmi tretich stran

Nastavenia cookies je vo webovom prehliadači možné kedykoľvek upraviť. Môžete sa však tak vystaviť obmedzeniam pri využívaní určitých interaktívnych funkcionalít na našich stránkach..

Pokiaľ beriete tento fakt na vedomie a nastavenia chcete aj napriek tomu zmeniť, učiníte tak vo svojom webovom prehliadači zmazaním pôvodných súborov cookies а zamietnutím prijatia nových súborov cookies.

Pre detailnejšie informácie o nastavovaní a úprave súborov cookies využite napríklad stránku www.allaboutcookies.org

Bezpečnosť

security conceptBezpečnosť vašich dát je pre nás hlavnou prioritou. Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia, ktoré bránia odcudzeniu, zneužitiu či neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Pre zamestnancov a tretie strany platí obmedzení prístup k vašim dátam. Tieto subjekty sú viazané mlčanlivosťou a s vašimi dátami pracujú jedine na základe našich pokynov.

Pri podozrení, že by dochádzalo k úniku informácií či zneužitiu vašich osobných údajov, budú okamžite podniknuté potrebné kroky a budú vám bezodkladne poskytnuté informácie v súlade s ustanovením platných zákonov.

Vaše práva

  • Právo prístupu k osobným informáciám, čiže máte právo vyžiadať si kópiu vašich údajov priamo z nášho systému.
  • Právo vyžiadať si informácie o účele spracovania vašich osobných údajov a o rozsahu, kto od nás tieto informácie prijíma.
  • Právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov z nášho systému, v prípade nadobudnutého pocitu, že je niečo nie je v poriadku.
  • Právo na odstránenie vašich osobných údajov v prípade, že už neexistuje žiadny pádny dôvod na to, aby sme pokračovali v skladovaní vašich osobných údajov.
  • Právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie využívania vašich osobných údajov.

V prípade, že by ste chceli využiť niektoré z poskytnutých práv, neváhajte a kontaktujte nás pomocou emailovej adresy uvedenej v sekcii “Kontaktujte nás” nižšie.

V prípade podozrenia z neoprávnenej manipulácie s vašimi osobnými údajmi máte právo podať podnet na vyšetrovanie a kontaktovať UOOU. (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Kontaktujte nás

Pokiaľ by ste mali akúkoľvek otázku alebo pripomienku, neváhajte a kontaktujte nás na [email protected] a my sa vám budeme obratom venovať.